Ωράριο και αποστολές για τις ημέρες των Χριστουγέννων

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2022: Κλειστά

Σαββατο 24 Δεκεμβρίου 2022: Κλειστά

Δευτέρα, 26/12/2022: Κλειστά

Τρίτη, 27/12/2022: Κανονική ημέρα αποστολής

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2022: Κανονική ημέρα αποστολής

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2022: Κανονική ημέρα αποστολής

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2022: Κλειστά!

Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2022: πρώτη ημέρα αποστολής 2022

ERROR: Content Element with uid "152245" and type "ksmatrix_imagefal" has no rendering definition!